2. Taseme õppeprogramm

Päev   Nr Teema, harjutused. Tase 2.   tundi
1. päev   Ankeetide täitmine, osalejate tutvumine treeneriga ja omavahel. 15min
  Loeng: Rahvusvaheline IRATA süsteem. IRATA põhiprintsiibid. Ülevaade IRATA nõuetest personali sertifitseerimisele, Logiraamatud, tutvumine Riskide Hindamise rolliga, ALARP printsiibiga; konkreetse riski hindamisega õppe läbiviimisel. Ohutusnõuded. Isikukatsevahendite kategooriad, Varustuse valik: Kiivrid, Rakmed, Julgestusvahendid, Köieklambrid, Laskumisvahendid, Karabiinid, Tropid, Julgestusaasad, Järsu tõmbe amortisaatorid. 60 min
1 Isikliku varustuse ettevalmistamine, kokkupanek, sobitamine ja vastastikune kontroll. Sõlmed. 30min
2 Kõikide 1. taseme õppeprogrammi manöövrite kordamine. 2 h 15min
Lõuna  
3 Kordamine – Päästetööd asendist „kannatanu laskumisel ” – eraldiolevate köite ja päästja laskumisvahendite abil (naaber-rippseadelt). 30min
4 Päästetööd asendist „kannatanu rinnaklambril”, kannatanu köite abil. 1,0 h
5 Laskumine kannatanuga ühekordse pideköie abil.  1,0 h
6 Üleminek kannatanuga ühelt köiekomplektilt teisele. 30min
  2. päev   Loeng: Köisligipääsu põhimeetodid, Topeltkaitse, Ankrusüsteem, Ankruseadmed, Köite paigaldamine, Nurgad ja ankruvahendite koormus, Nurgad ning pideköite ja kõrvalesuunajate ankrud. Varustuse valik: Ankruseadmed, Köied, Köiekaitsed, Kõrvalesuunajad. Köite ülesseadmine ja mahavõtmine. Köisi ohtlike pindade eest kaitsvate süsteemide valiku hierarhia 45min
7 Päästetööd asendist „kannatanu laskumisel ” – eraldiolevate köite ja päästja laskumisvahendite abil 45min
8 Päästja laskumine koos kannatanuga vahepealse silmusega ümberkinnituspunkti kaudu. 1h 15min
9 Suure nihkega (üle 1,5 m) kinnituspunkti silmuse läbimine. 45min
Lõuna  
10 Päästetööd: kannatanu vabastamine rippasendist konstruktsiooni alt (kuntslikul tugipunktil) ja tema allatoomine. 1h 15min
11 Amortisaatoriga kahesabalisel aasal kinnijäänud kannatanu päästmine 30min
12 Vertikaalne ronimine kuntslikul tugipunktil 30min
3. päev   Loeng: Tõmbetegur (Kukkumistegur). Kõrgusel töötamiseks valitavate meetodite hierarhia: kollektiivkaitse, kukkumistsooni sattumist piiravad süsteemid, tööasend, köisligipääs, kukkumise peatamine, töö altjulgestusega. Keelualad (piirdealad). Side ja kommunikatsioon töötades ja ekstreemolukordades. Rippasendi trauma (Rippasendi talumatus). Avariiolukorrad, päästetööd. Köispolüspastid ja vastukaalud.  1h 15min
13 Päästetööd: Kannatanu tõstmine koormatud köitelt, kasutades lisaköit. 1h 30min
14 Päästetööd: Ankru aasadele kinnijäänud kannatanu eraldi allatoomine. 1,0 h
Lõuna  
15 Köite, hoidetrosside, kinnituspunkti sõlmede, võimaliku kukkumistsooni sattumist piiravate süsteemide, vertikaalsete köite ülesseadmise harjutamine. 1,5 h
16 Rullikud (ülevaatlikult). Pinguldamine, jõud, fikseerimine, vajumine raskuse mõjul, julgestus, nendel liikumine. 30min
17 Isevabanevate köite ülesseadmise ja mahavõtmise harjutamine. 1,0 h
18 Eelpaigaldatud päästesüsteemide korraldus ja nende kasutamine päästmiseks. 1,0 h
4. päev   Loeng: Suurbritannia seadusandlus ja kohalik seadusandlus HSWA, CMD, PUWER, PPE, LOLER, MHWS, WAHR, MHOR, COSHH, RIDDOR, EN standardid. IRATA reeglite kogu 45min
19 Kannatanu ristuv väljatõmbamine. 1,0 h
20   Lahtiharutavate hoidetrosside kasutamine päästetöödes. 1h 30min
21 Köispolüspastid ja vastukaalud.  45min
Lõuna  
  Kõikide harjutuste kompleksne kordamine teistel trassidel. 3h 15min
22 Erinevate eelpaigaldatud süsteemide kasutamine töös. 45min
5. päev  (Täiendav õpe või puhkepäev)   Kõikide harjutuste kompleksne kordamine teistel trasside. 3h 30min
23 Progressiivsed ronimistehnikad kuntslikul tugipunktil (tutvustavalt): 
а) välise julgestusega; b) maani köitega.
1,0 h
Lõuna  
24 Osalemine komplekspäästetöödes. 2,0 h
25 Kõikide harjutuste kordamine, sealhulgas treenimine vastavalt personaalsele eelistusele. 2,0 h
6. päev  (Täiendav õpe või puhkepäev)   Kõikide harjutuste kompleksne kordamine teistel trasside. 3h 30min
23 Progressiivsed ronimistehnikad kuntslikul tugipunktil (tutvustavalt): 
а) välise julgestusega; b) maani köitega.
1,0 h
lõuna    
24 Osalemine komplekspäästetöödes. 2,0 h
25 Kõikide harjutuste kordamine, sealhulgas treenimine vastavalt personaalsele eelistusele. 2,0 h
7. päev   Eksam  

P. S. Soovitatav II taseme kandidaatidele – 6 õppepäeva + 1 eksamipäev.

6. päevale tuleb väga kasuks lisada korduv komplekspäästetööde läbiharjutamine – sellest on suur abi eksamil. Pool päeva tuleks pühendada enesejulgestusele õhus ning sellele järgnevale kannatanu päästmisele.

(Soovitanud: V. Melnikov)