3. Taseme õppeprogramm

Päev   Nr Teema, harjutused. Tase 3.   tundi
1. päev   Ankeetide täitmine, kandidaatide tutvumine treeneriga ja omavahel. 15min
  Loeng: Rahvusvaheline IRATA süsteem. IRATA põhiprintsiibid. Ülevaade IRATA nõuetest personali sertifitseerimisele, Logiraamatud, tutvumine Riskide Hindamise rolliga, ALARP printsiibiga; konkreetse riski hindamisega õppe läbiviimisel. Ohutusnõuded. Isikukatsevahendite kategooriad, Varustuse valik: Kiivrid, Rakmed, Julgestusvahendid, Köieklambrid, Laskumisvahendid, Karabiinid, Tropid, Julgestusaasad, Järsu tõmbe amortisaatorid 60min
1 Isikliku varustuse ettevalmistamine, kokkupanek, sobitamine ja vastastikune kontroll. Sõlmed. 30min
2 Kõikide esimese taseme õppeprogrammi manöövrite kordamine. 2 h 15min
lõuna  
3 Kordamine – Päästetööd asendist „kannatanu laskumisel ” – eraldiolevate köite ja päästja laskumisvahendite abil (naaber-rippseadelt). 30min
4 Päästetööd asendist „kannatanu rinnaklambril”, kannatanu köite abil. 1,0 h
5 Laskumine kannatanuga kahekordse pideköie abil.  1,0 h
6 Üleminek kannatanuga ühelt köiekomplektilt teisele. 30min
2. päev   Loeng: Köisligipääsu põhimeetodid, Topeltkaitse, Ankrusüsteem, Ankruseadmed, Köite paigaldamine, Nurgad ja ankruvahendite koormus, Nurgad ning pideköite ja kõrvalesuunajate ankrud. Varustuse valik: Ankruseadmed, Köied, Köiekaitsed, Kõrvalesuunajad. Köite ülesseadmine ja mahavõtmine. Köisi ohtlike pindade eest kaitsvate süsteemide valiku hierarhia 45min
7 Päästetööd: Köie keskel olevate sõlmede läbimine koos kannatanuga, kannatanu sõlmedest kõrgemal rinnaklambril 1,0 h
8 Päästetööd: Köie keskel olevate sõlmede läbimine koos kannatanuga, kannatanu sõlmedes laskumisvahendis 1,0 h
9 Suure nihkega (üle 1,5 m) kinnituspunkti silmuse läbimine. 45min
Lõuna  
10 Päästetööd: üleminekul ühelt köiekomplektilt teisele kinni jäänud kannatanu päästmine ning seejärel temaga koos alla tulemine. 1h 15min
11 Kannatanu, kes on jäänud poole tee peal kinni laias silmuses või aasas neljal ülesseadel (LOOP).  1h 30min
12 Vertikaalne ronimine kuntslikul tugipunktil. 30min
3. päev   Loeng: Tõmbetegur (Kukkumistegur). Kõrgusel töötamiseks valitavate meetodite hierarhia: kollektiivkaitse, kukkumistsooni sattumist piiravad süsteemid, tööasend, köisligipääs, kukkumise peatamine, töö altjulgestusega. Keelualad (piirdealad). Side ja kommunikatsioon töötades ja ekstreemolukordades. Rippasendi trauma (Rippasendi talumatus). Avariiolukorrad, päästetööd. Köispolüspastid ja vastukaalud.  1h 15min
13 Päästetööde läbiharjutamine – lühikeselt lülil vertikaalsel kuntslikul tugipunktil 1h 30min
14 Päästja laskumine kannatanuga vahepealse silmusega ümberkinnituspunkti kaudu. 1,0 h
Lõuna  
15 Köite, hoidetrosside, kinnituspunkti sõlmede, võimaliku kukkumistsooni sattumist piiravate süsteemide, vertikaalsete köite ülesseadmise harjutamine 1,5 h
16 Rullikud (ülevaatlikult). Pinguldamine, jõud, fikseerimine, vajumine raskuse mõjul, julgestus, nendel liikumine. 30min
17 Isevabanevate köite ülesseadmise ja mahavõtmise harjutamine 1,0 h
18 Eelpaigaldatud päästesüsteemide korraldus ja nende kasutamine päästmiseks. 1,0 h
4. päev   Loeng: Suurbritannia seadusandlus ja kohalik seadusandlus HSWA, CMD, PUWER, PPE, LOLER, MHWS, WAHR, MHOR, COSHH, RIDDOR, EN standardid. IRATA reeglite kogu. Nõuded Riskide Hindamise koostamisele. Nõuded tööde teostamise projekti koostamisele. Päästeplaan. 45min
19 Päästetöö soolo: „kinnitumine koormatud köitesse”, kannatanu tõstmine koormatud köitelt, tõstmine ja laskumine sõlmede kaudu 2,0 h
20 Lahtiharutavate hoidetrosside kasutamine päästetöödes. 30min
21 Köispolüspastid ja vastukaalud. 45min
Lõuna  
  Kõikide harjutuste kompleksne kordamine teistel trassidel. 3h 15min
22 Erinevate eelpaigaldatud süsteemide kasutamine töös. 45min
5. päev   Kõikide harjutuste kompleksne kordamine teistel trassidel. 3h 30min
23 Progressiivsed ronimistehnikad kuntslikul tugipunktil (tutvustavalt): 
а) ülaltjulgestusega; b) maani köitega.
1,0 h
Lõuna  
24 Komplekspäästetööde planeerimine, organiseerimine ja läbiviimine, kasutades eelpaigaldatud päästesüsteeme, rullikute, lahtiharutavate hoidetrosside ja ristvenituse süsteeme. 3h 30min
25 Komplekspäästetööde taktikaline käsitlus. 30min
6. päev   Kõikide harjutuste kompleksne kordamine teistel trassidel. 3h 30min
23 Progressiivsed ronimistehnikad kuntslikul tugipunktil (tutvustavalt): 
а) ülaltjulgestusega; b) maani köitega.
1,0 h
lõuna    
24 Komplekspäästetööde planeerimine, organiseerimine ja läbiviimine, kasutades eelpaigaldatud päästesüsteeme, rullikute, lahtiharutavate hoidetrosside ja ristvenituse süsteeme. 3h 30min
25 Komplekspäästetööde taktikaline käsitlus. 30min
7. päev   Eksam  

P. S. Eriti III taseme kandidaatidele on soovitatav – 6 õppepäeva + 1 eksamipäev.

6+1 päevale tuleb väga kasuks lisada korduv komplekspäästetööde läbiharjutamine ning rohkem aega praktiliseks tööks julgestuse ülesseadmisega. Kolmandale tasemele tuleb võrreldes ülejäänutega kõige enam kasuks nii viies kui kuues päev. Kolmanda taseme puhul tuleb korrata väga palju teise taseme õppeprogrammi teemasid ning õppida palju uut kolmandast tasemest. Seetõttu suurendab kordamiseks ettenähtud lisaaeg oluliselt nende võimalust oma taseme sooritamiseks. 4+1 päeva on uute kolmandate tasemete puhul väga vähe. .
(Soovitanud: V. Melnikov)