Teenused

Firma peamiseks tegevusvaldkonnaks on remondi-, ehitus- ja inspektsioonitööde teostamine kõrgustes ja raskesti ligipääsetavates kohtades, nii toestusega kui toestuseta positsioneerimistes, köis-ligipääsu (rope access) abil. Me teostame töid edukalt töövõtu- ja alltöövõtulepingu alusel, võimaliku omafinantseeringuga, samuti pakume spetsialisti eraldi palkamise võimalust (outstaffing)

Allpool saate tutvuda meie teenuste põhinimekirjaga. Teie aja kokkuhoiu ning lihtsuse mõttes me jagasime oma teenused 5 tinglikku gruppi.

Montaaž/demontaaž

Köis-ligipääsu spetsialistide vajadus tekib seal, kus on vajalik midagi tõsta ja monteerida, kuid tõstukid ning teised traditsioonilised tõstemehhanismid ei sobi või nende tellimine ei ole majanduslikult õigustatud.

Remondi- & ehitustööd

Me teostame remondi- ja ehitustöid kõrgehitistel, raadio/teletornidel, tugedel, sildadel, korstnatel, lõõridel, tunnelivõlvidel, tuulegeneraatoritel jne.

Tuulegeneraatorite teenindus, remont, järelevalve

Tuulegeneraatorite tornid ja labad on allutatud märkimisväärsele loodus-klimaatilisele mõjule, samuti suurtele tuulekoormustele. Nende seisundit peab pidevalt hoidma kontrolli all ning õigeaegselt teostama vajalikke parandustöid.

Keevitustööd kõrgustes ja raskesti ligipääsetavates kohtades

Paljude tööde teostamisel metallkonstruktsioonidel on vajalik ka kõrgus-keevitustööde teostamine. See on üsna keeruline ja ohtlik protsess, kus on väga tähtsad professionaalsed oskused ja spetsialisti oskuste tase, mis võimaldavad teostada etteantud töö ohutult, kvaliteetselt ja kiirelt.

Kõrgehitiste ja raskesti ligipääsetavate objektide järelevalve, aruannete, video- ja fotomaterjalide esitamine. NDT (nondestructive testing, mittehävitav kontroll)

Objektide järelevalve teostus on hädavajalik usaldusväärse info saamiseks, kasutamaks seda planeerimisel, projekteerimisel ning eelarve koostamisel. Kõrgehitiste ning raskesti ligipääsetavate fragmentide järelevaatusel omavad köis-ligipääsu spetsialistid asendamatut rolli.

Puhastustööd

Kõrgpuhastus ühendab endas selliseid tööstusalpinismi teenuseid, nagu akende pesu, fassaadide puhastus, tehaste puhastus tolmust, katuste puhastus lumest ja jäitest.