Kursus – „köisligipääsu tehnik” SNE (eesti seadusandluse nõuded)

Kursuse nimetus: „Köisligipääsu tehnik” – SNE (Sisenõudlus Eestis / Eesti seadusandluse nõuded) Tunnistus

Продолжительность курса:

40 tundi (4 õppepäeva + 1 eksamipäev = 5 päeva) !!! Miinimumnõuded (Õppekava Level 1; Level 2; Level 3)

Antud koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad omandada esimese taseme „Köisligipääsu tehniku” oskused ja kvalifikatsiooni, samuti tõsta või kinnitada esimese, teise või kolmanda taseme kvalifikatsiooni.

48 tundi (5 õppepäeva + 1 eksamipäev = 6 päeva) !!! Laiendatud kursus (Õppekava Level 1; Level 2; Level 3)

Antud koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad omandada esimese taseme „Köisligipääsu tehniku” oskused ja kvalifikatsiooni, tõsta või kinnitada esimese, teise või kolmanda taseme kvalifikatsiooni, samuti saada põhjalikumad teoreetilised teadmised ja täiendava võimaluse oma praktiliste oskuste parandamiseks.

56 tundi (6 õppepäeva + 1 eksamipäev = 7 päeva) !!! Laiendatud kursus + (Õppekava Level 1; Level 2; Level 3)

Antud koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad omandada esimese taseme „Köisligipääsu tehniku” oskused ja kvalifikatsiooni, tõsta või kinnitada esimese, teise või kolmanda taseme kvalifikatsiooni, samuti saada põhjalikumad teoreetilised teadmised ja täiendava võimaluse oma praktiliste oskuste parandamiseks.

Lähimad toimumisajad: 17.09.2019 - 22.09.2019, 15.10.2019 - 20.10.2019, 12.11.2019 - 17.11.2019, 10.12.2019 - 15.12.2019 (Kui grupis on üle 8 inimese, toimub eksam kahel päeval)

Eksamipäevad: 22.09.2019, 20.10.2019, 17.11.2019, 15.12.2019

Hind

Tasemed 1, Tasemed 2, Tasemed 3

5 päeva (sealhulgas eksam) – 540.00 eurot  (sisaldab koolitust, õppematerjale, varustust, kohvipause, hommiku-, lõuna- ja õhtusööke, majutust)

6 päeva (sealhulgas eksam) – 620.00 eurot  (sisaldab koolitust, õppematerjale, varustust, kohvipause, hommiku-, lõuna- ja õhtusööke, majutust)

7 päeva (sealhulgas eksam) – 690.00 eurot  (sisaldab koolitust, õppematerjale, varustust, kohvipause, hommiku-, lõuna- ja õhtusööke, majutust)

Õppekeel: vene

Koolituse põhieesmärgid:

Pakkuda vajalikku infot kõrgtöödele esitatavate, seadusandlikest ja normatiivaktidest tulenevate ning IRATA International kogemusele ja turvapõhimõtetele tuginevate ohutusnõuete kohta; Pakkuda vajalikku infot köisligipääsu meetodite ja tööasendi puhul rakendatavate standardite soovituste ja juhtnööride kohta, samuti kukkumiskaitsevahendite kohta; Pakkuda vajalikku infot planeerimis- ja juhtimissüsteemist, tööülesannete ja vastutuste jagamisest kõrgtööde läbiviimisel. Vastavalt õppija kvalifikatsiooni Tasemele.

Pakkuda vajalikke praktilisi oskusi köisligipääsu tehnikate (meetodite) ja kõrgel positsioneerumise alal;

Pakkuda vajalikke praktilisi oskusi köisligipääsu ja kõrgel positsioneerumise tehnikates kasutatavate kukkumiskaitsevahendite valiku, kasutuse ja hoolduse kohta; Õpetada köisligipääsu tehnikate (meetodite) praktilist kasutamist kolleegide päästmisel. Vastavalt õppija kvalifikatsiooni Tasemele.

Hinnata õppijate poolt omandatud teadmisi ja oskusi sellele järgneva ligipääsuga tööle ning täiustumisele töökohal, mis toimuks rohkem kogenud kolleegide kontrolli all.

Kursuse ülesehitus ja ülesannete kirjeldus:

Koolituspäevad on sisustatud nii teoreetiliste kui praktiliste tundidega, mis sisaldavad multimeediapõhist õpet ja praktilisi harjutusi treeningseadmetel.

Teooria: Köisligipääsu töömeetodite põhimõtted, tutvumine ohutusnõuetega, riskitaseme hindamise tähtsuse mõistmine, julgestusseadmed, kukkumise tegurid, ankurpunktide valik, ankursüsteem, riputamine, dokumendid ja seadusandlus, tõstesüsteemid, olemasoleva köisligipääsu varustuse ülevaade ja valik jne. Vastavalt õppija kvalifikatsiooni Tasemele

Praktika: Tõusmine, laskumine, telgedel liikumine, kalded, sõlmed, ülekäigud, tööistepinkide kasutamine, isikliku varustuse komplekteerimine jne. Vastavalt õppija kvalifikatsiooni Tasemele. (Õppekava Level 1; Level 2; Level 3)

Eksami sooritamise tingimused, väljastatav sertifikaat:

Praktilise ja teoreetilise eksami arvestus, Tunnistus „Köisligipääsu tehnik” SNE (Sisenõudlus Eestis)

Kursuse eduka läbimise korral omandatud teadmised ja oskused:

Kursuse läbinu omab minimaalselt vajalikke teadmisi kõrgtööde  „köisligipääsu” meetodi abil vastavalt tema kvalifikatsiooni tasemele ning võib jätkata oskuste täiustamist töökohal, pidades kinni nõuetest.

Tase 1  - on võimeline teostama teatud köisligipääsutöid kolmanda taseme (Ohutusjuhi) spetsialisti kontrolli all.

Tase 2  - kogenud spetsialist – „köisligipääsu” tehnik, kellel on esimese taseme oskused ning põhjalikumad teadmised varustusest, päästetegevustest ja „köisligipääsu” meetoditest ning kes töötab kolmanda taseme (Ohutusjuhi) spetsialisti kontrolli all.

Tase 3  - spetsialist - „köisligipääsu” tehnik, kes valdab esimese ja teise taseme spetsialistidelt nõutud teadmisi ja oskusi; omab teadmisi vastavatest töötehnikatest ja seadusandlusest; omab põhjalike teadmisi kõrgus- ja päästetööde korraldamisest; omab kehtivat esmaabi osutamise sertifikaati ning on tutvunud õppeskeemiga. Isik, kellel on vajalikud kontrollimisalased oskused, võib saada ohutusjuhiks – tööprojektidel köisligipääsutööde eest vastutajaks.