Practical course on sealing interpanel seams and other abutments

Kursuse pikkus: 35 akadeemilist tundides

Hind (lisandub käibemaks): 1050 EUR (sisaldab koolitust, õppematerjale, varustust, kohvipause, hommiku-, lõuna- ja õhtusööke, majutust)

Õppekeel: eesti, vene

Lähimad toimumisajad: 08.03 — 13.03.2021

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõue: Isikud, kes soovivad omandada uue eriala teadmisi, tõsta praktilist kvalifikatsiooni, kes soovivad täiendada oma teoreetilisi teadmisi vuukide hermetiseerimise nõuetest ehituses ning tänapäeva turul esindatud materjalide tehnilistest omadustest.

Koolituse lõpuks õppija:
• mõistab kvaliteetse töö teostamise protsessi olemust;
• koostab tööde plaani, mis sisaldab kvaliteetse töö teostamiseks vajalike materjalide ja tööriistade loetelu;
• oskab rakendada töös kvaliteetseid materjale, mis vastavad tehnilisele ülesannele ja tööle esitatavatele nõuetele.

ÕPPE SISU:
• Rakendamise alad, käesoleva õppe raames (paneelidevahelised vuugid, akende ühenduskohad, erinevate tasandite ühenduskohad, deformatsioonidega ühenduskohad põrandatel ja seintel, pindade liigid)
• Teooria - tööde teostamise tehnoloogia ja lõpptulemusele esitatavad nõuded, sh sõltuvalt rakendamise alast
• Materjalid: tüübid, omadused, brändid turul
• Abivahendid ja lisatarvikud
• Tööriistad: liigid, ettevalmistus, hooldus
• Praktikatunnid omandatud teoreetilise materjali põhjal

Eksami sooritamise tingimused, väljastatav sertifikaat: Teoreetilise ja praktilise eksami arvestus, spetsialisti diplom (eksami mittesooritamisel või mittetäielikul kursuse läbimisel - vähem kui 75% õppeajast - kursusel osalemise tunnistus)