Tööpakkumised

Albon Group OÜ on mõttekaaslaste ja tõeliste professionaalide kollektiiv, kes suudavad koos lahendada kõik keerulised ülesanded. Sellele aitab paljuski kaasa firma filosoofia.

Ammendamatu soov end täiustada, huvi määrata endale raskeid ülesandeid ja jõuda eesmärkideni, suur töökogemus, professionaalsus – see on meie töötajatel kahtlemata olemas. Kuna nende osadeta on väga raske vastata kõrgetele kvaliteedi ja ohutuse standarditele, millele on rajatud Albon Group. Aga need ei ole ainsad meie tiimi eristavad tunnused. Valmidus teostada ennast 100%, oskus leida kõige tõhusamaid lahendusi, vastutusvõimelisus, optimism ja sõbralikkus – need on mõõdupuud, millest me lähtume, kui avame uksi oma kollektiivi.

Julgus, kindlameelsus, ettevõtlikkus, aktiivsus – need lahutamatud osad kõigil Albon Group kollektiivi kuuluvate kõrgprogessionaalsete töötajatel.

Turundusspetsialist

Seoses firma tegevusturu laienemisega otsime oma ridadesse turundusspetsialisti (uute tellimuste otsimiseks) 
Töö kirjeldus
  • uute potentsiaalsete klientide otsimine;
  • firma ja selle teenuste esitlemine turul;
  • suhtlemine juba olemasolevate partnerite ja klintidega;
  • töö ettekannetega ning interneti-kampaaniatega, samuti teiste turu säilitamiseks ja laiendamiseks vajalike tegevuste teostamine;
  • firma tegutseb nii Eestis kui sellest väljas.
Rohkem