Kursus – „Kõrgtöö ohutuse korraldus"

Koolituse kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Käesoleva koolituse sihtgruppiks on kõrgtööde ohutuse eest vastutavad isikud:
• Ettevõtete omanikud ja juhid;
• Ehitusobjekti ohutusjuhid;
• Töökeskkonnaspetsialistid;
• Osakonna-, allüksuse-, meeskonnajuhid;
• Tellija esindajad (nt. KÜ esindajad)

Lähimad toimumisajad: ei ole

Hind: 105 EUR (sisaldab koolituse tasu, õppematerjale, kohvipause), lisandub käibemaks.

Õppekeel: vene, eesti

Koolituse peamine eesmärk:
Koolituse tulemusel õppija tunneb põhialuseid:
• Eesti Vabariigi ja EÜ kõrgtöödele rakendatavatest tööohutuse seadusaktide nõudmistest;
• kõrgtööde planeerimis- ja juhtumissüsteemist;
• kohutsuste jaotusest ja vastutusest kõrgtööde teostamisel;
• töökohale ligipääsu meetoditest ning nendega seotud kukkumiskaitsevahendite tüüpidest;
• kõrgtööde tüüpilistest riskidest.
Koolituse läbinu:
• tunneb kõrgtööde ohutuse seadsuandluse nõudmiste põhialuseid;
• on teadlik planeerimise- ja juhtimise, personali valiku ja juhendamise, kohtustuste jaotamise, esitatud nõuete ja juhendite täitmise kontrolli põhialustest;
• selgitab tööohutuse osapoolte, k.a. esindajate, töövõtja ning tellija vastutuse taset.
Koolituse lõpus saab osaleja tunnistuse.

Õppejõud:
Vene keeles – Natalja Andreitšenko (töökeskkonnaspetsialist, konsultant ja koolitaja tööohutuse ja tervishoiu teemadel).
Eesti keeles – Aleksander Andre (töökeskkonnaspetsialist, konsultant ja koolitaja töötervishoiu ja tööohutuse alal).

Soovitused:
Kõrgtööde juht peab:
 omama piisavalt praktilist kogemust kõrgtööde teostamisel ja üksikasjalikke teadmisi tööde teostamise viisidest;
 tundma töövahendite kasutamise ja rakendamise põhimõtteid (redelid, tellingud, tõstemehhanismid);
 tundma kukkumiskaitsevahendite ja varustuse (üles- ja allalaskmise-, kindlustusseadmed) kasutamise ja rakendamise põhimõtteid;
Ülalnimetatud kogemuse puudumisel ja kvalifikatsiooni tõstmise eesmärgil on soovitav läbida täiendkoolitust, mis sisaldab praktikalisi harjutusi märgitud meetoditel.