Kõrgehitustööliste õppeprogramm, tase 1

Päev

Nr

 

Aeg

1. päev

1

Ankeetide täitmine

0h 15min

2

Ohutustehnika koolitus Õppekeskuses

0h 05min

3

Mõisted ja terminid kõrgtöödes

0h 10min

4

Tüüpilised ohud kõrgtöödes

0h 15min

5

Kõrgtöödega seotud ohutõrje meetmed

0h 15min

6

Kõrgtöid reguleeriv rahvusvaheline seadusandlus ja reeglid

0h 15min

7

Kukkumiskaitsevahendid

0h 45min

8

Isikukaitsevahendite väära kasutamisega seotud ohud

0h 15min

9

Isikukaitsevahendite kinnitamiseks õigete punktide valik

0h 30min

10

Kukkumisfaktori selgitamine

0h 20min

11

Rippasendi traumad

0h 20min

12

Tegutsemine hädaolukorras

0h 20min

Lõuna

 

13

Aktiivsuskonfliktid naabertöötajatega, piirdealad

0h 30min

14

Ilmastikutingimused

0 h 15min

Praktilised harjutused

15

Ülevaatus enne isikukaitsevahendite kasutamist

0h 15min

16

Julgestusvöö (kuidas panna selga ja reguleerida)

0h 15min

17

Ronimine konstruktsioonile amortisaatori ja MGO karabiinidega

0h 30min

18

Redelit mööda ülesminek/allatulek eelpaigaldatud kukkumiskaitseliini ning liugurtüüpi julgestusvahendi kasutusega.

0h 30min

19

Tööasend konstruktsioonil töötamiseks, spetsiaalvarustuste kasutamine

0h 30min

20

Kõrgtööd kukkumistsooni sattumist piiravate tehnikate kasutamisega

0h 30min

Eksam

21

Teoreetilised küsimused

0h 30min

22

Praktika

1h 00min