Kõrgehitustööliste õppeprogramm, tase 2

Päev

Nr

 

Aeg

1. päev

1

Ankeetide täitmine

0h 15min

2

Ohutustehnika koolitus Õppekeskuses

0h 05min

3

Mõisted ja terminid kõrgtöödes

0h 10min

4

Tüüpilised ohud kõrgtöödes

0h 15min

5

Kõrgtöödega seotud ohutõrje meetmed

0h 15min

6

Kõrgtöid reguleeriv rahvusvaheline seadusandlus ja reeglid

0h 15min

7

Kukkumiskaitsevahendid

0h 45min

8

Isikukaitsevahendite väära kasutamisega seotud ohud

0h 15min

9

Isikukaitsevahendite kinnitamiseks õigete punktide valik

0h 30min

10

Kukkumisfaktori selgitamine

0h 20min

11

Rippasendi traumad

0h 20min

12

Tegutsemine hädaolukorras

0h 20min

Lõuna

 

13

Aktiivsuskonfliktid naabertöötajatega, piirdealad

0h 30min

14

Ilmastikutingimused

0h 15min

Praktilised harjutused

15

Ülevaatus enne isikukaitsevahendite kasutamist

0h 15min

16

Julgestusvöö (kuidas panna selga ja reguleerida)

0h 15min

17

Ronimine konstruktsioonile amortisaatori ja MGO karabiinidega

0h 30min

18

Redelit mööda ülesminek/allatulek eelpaigaldatud kukkumiskaitseliini ning liugurtüüpi julgestusvahendi kasutusega.

0h 30min

19

Tööasend konstruktsioonil, spetsiaalvarustuste kasutamine

0h 30min

20

Kõrgtööd kukkumistsooni sattumist piiravate tehnikate kasutamisega

0h 30min

Eksam

21

Teoreetilised küsimused

0h 30min

22

Praktika

1h 00min

 

2. päev

23

Kõrgtööde planeerimine

0h 30min

24

Spetsiifiliste tööde jaoks sobivate isikukaitsevahendite valik

0h 30min

25

Kõrguselt päästmiseks vajalike vahendite valik, paigaldus ja kasutamine

1h 10min

26

Päästeplaan

0h 15min

Praktilised harjutused

27

Kannatanu evakueerimine konstruktsioonilt

1h 35min

Lõuna

28

Kannatanu evakueerimine redelilt

1h 30min

Eksam

29

Teoreetilised küsimused

0h 30min

30

Praktika

2h 00min