Soovitused õppesse kandideerijatele

Enne seda, kui otsustatakse pühendada oma tööelu „Köisligipääsu tehnikale”, on soovitatav läbida Tutvustav kursus – eriala esitulus, samuti võtta arvesse, et potentsiaalsed köisligipääsu tehnikute tööandjat eelistavad järgnevaid füüsilisi ja isiklikke omadusi nagu seda soovitab:

  • head kõrguse taluvust;
  • kaasasündinud omadusi ja suutlikust töötamiseks tööstusalpinismi valdkonnas;
  • võimet töötada meeskonnas;
  • vastutustundlikku suhtumist ohutusse;
  • valmisolekut professionaalseks arenguks;
  • vastavust professionaalsetele käitumisnormidele.

Lisaks – „köisligipääsu” meetodi abil töötamiseks vajalikke elukutsete omamine. Teisisõnu on „köisligipääsu” meetod teatud tööde läbiviimisel töökohale ligipääsu viisiks, mis ei ole iseseisvaks elukutseks. Suuremaks konkurentsivõimeks peavad kandidaadid olema valmis võimalikuks multifunktsionaalsuseks.