Järelevalve

Kõrgehitiste ja raskesti ligipääsetavate objektide järelevalve, aruannete, video- ja fotomaterjalide esitamine. NDT (mittepurustav kontroll)
Objektide järelevalve teostus on hädavajalik usaldusväärse info saamiseks, kasutamaks seda planeerimisel, projekteerimisel ning eelarve koostamisel. Kõrgehitiste ning raskesti ligipääsetavate fragmentide järelevaatusel omavad köis-ligipääsu spetsialistid asendamatut rolli. Mittepurustav kontroll (NDT – non-destructive testing) on objekti ja tema elementide põhiliste tööomaduste ja parameetrite usaldatavuse kontroll, mis ei nõua objekti töö peatamist või selle demonteerimist.

Mittepurustava kontrolli meetodid on:

  • Magnetic Particle Testing (MT) « magnetosakestemeetod »
  • Liquid Penetrant Testing (PT) « kapillaarmeetod »
  • Radiographic Testing (RT) « raadiolainemeetod »
  • Ultrasonic Testing (UT) « ultraheliline defektoskoopia »
  • Electromagnetic Testing (ET) « elektrimagnetlainetemeetod »
  • Visual Testing (VT) « visuaalne ülevaade »
  • Ultrasonic thickness measurements (UTM) « ultraheliline paksusmõõtmine »